Is uw droom...

…een idee of initiatief dat de wereld een beetje beter maakt? En wil je daar graag mee naar buiten treden? Of ben je een organisatie die zich inzet voor de natuur en/of een bewuste samenleving en wil je mensen en publiek betrekken en inspireren? Ik help graag dat in de wereld te zetten.

Van co-creatie tot ontwerp

Hoe doen we dit? Door samen de bodem te creëren. Uw eigen organisatie, partners en publiek te betrekken. In kaart brengen van de juiste doelstellingen, doelgroepen en uitgangspunten. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk gedragen concept. Het kiezen van het juiste middel. De ontwikkeling van aansprekende vormgeving en visualisatie. De opeenvolgende presentatie, van schets naar definitief ontwerp.

TOINK CREATIE helpt met visualisatie en manifestatie

Kom vrijblijvend kennismaken en verkennen hoe we samen kunnen verbinden, creëren en doelen en publiek kunnen bereiken!

12-09-2022

Oplevering BertBos laarzenpad – Westbroek

Westbroek is een beleeftpad rijker. Samen met Staatsbosbeheer en de Provincie Utrecht is het BertBos laarzenpad gerealiseerd. Een 4 km lange beleefroute voor jong en oud.

30-08-2022

Nieuw product: De Getijdenwijzer

Hoe 'verleid' je recreanten rekening te houden met de benodigde rust van de wadvogels. Dat is een uitdaging waar de Vogelbescherming en It Frieske Gea voor staan bij de waddenkust. Samen met Smart constructions hebben we de getijdenwijzer ontwikkeld. Deze is 20 juli bij Westhoek geplaatst als pilot project. Metingen gaan het effect in beeld brengen.

BNNVARA over de getijdenwijzer.

24-07-2019

Evenement creatie en organisatie

Toink Creatie werd gevraagd een nieuwe evenement op drie waterlinielocaties in Nieuwegein te creëren. Van de promotie, het programma tot en met het coördineren van de uiteindelijke dag. In samenwerking met verschillende organisaties in Nieuwegein. De naam PLOFparade ontstond omdat de Plofsluis in Nieuwegein uniek is en de parade de drie locaties Fort Jutphaas, Fort de Batterijen en de PLOFsluis verbindt.