Ontwikkelen lespakket primair onderwijs

Projectweek: Green Future Heroes

Stichting Technotrend

Green Future Heroes

Samen met Stichting Technotrend en Teatske de Jong heeft TOINK CREATIE een projectweek over duurzaamheid en techniek ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool: Green Future Heroes. Binnen dit lespakket maken leerlingen kennis met rolmodellen van professionals die actief zijn in de duurzame techniek. Ze verplaatsen zich in beroepen en leren werken met de iPad.

 

Aandacht voor beroepen in de techniek en duurzaamheid

Leerlingen moeten vaak op jonge leeftijd al beslissen over hun toekomstige school- en profielkeuze. In dit programma wordt specifiek ingegaan op de beroepsmogelijkheden in duurzaamheid en techniek. Enerzijds vanwege het belang van duurzame technische oplossingen voor de samenleving en anderzijds omdat er een groeiend tekort is aan geschoolde technici.

Green future hero als rolmodel

Voor kinderen zijn rolmodellen belangrijk. Hiervoor hebben we Green Future Heroes geïnterviewd die worden gepresenteerd in een tentoonstelling die de school aandoet. Iemand die zijn sporen heeft verdiend in duurzame techniek laat zien hoe boeiend een technisch beroep is. Zo beleven leerlingen wat techniek inhoudt, wat je erin kunt doen (leren en werken) én dat je zelf ook kunt gaan bijdragen aan een duurzame samenleving.

In de rol van journalist, fotograaf of filmer

Daarnaast bezoekt een Green Future Hero de school en krijgen de leerlingen de kans deze persoon helemaal uit te horen, in de rol van journalist, fotograaf of cameraman. Zo raken ze meer geïnteresseerd in de mogelijke beroepen en het werken in techniek en duurzame ontwikkeling.

Werken in filmcrew of redactieteam met iPads

In teams maken de leerlingen een eigen film of nieuwsbrief, met een regisseur of redacteur uit hun midden. Met aangeleverd eerder interviewmateriaal en eigen geproduceerde elementen, over de ontmoette professionals en henzelf als toekomstige Green Future Hero. Afsluitend presenteren de leerlingen de op iPads gemaakte nieuwsbrieven en films over leren en werken in de techniek aan docenten en ouders.

Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht, het K.F. Hein Fonds, Vermogensfonds Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting Janivo, Techniektalent.nu, Technocentrum Utrecht, ProRail en Tauw.

Testimonial

Barbe heeft Stichting technotrend ondersteund bij het ontwikkelen en testen van lesmateriaal voor het project Green Future Heroes, waarin technische professionals die bijdrage aan duurzame ontwikkeling als voorbeeld werden gesteld voor basisschoolleerlingen. Die maakten er vervolgens kranten en films over. Barbe heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de goede projectresultaten.

Patrick van der Hofstad

Initiator, co-founder and general director at Stichting Technotrend