Concept en ontwerp Beleefroute

BertBos Laarzenpad

Provincie Utrecht i.s.m. Staatsbosbeheer

Grootschalig natuurbeheer uitleggen

Westbroek is een beleefpad rijker; het BertBos Laarzenpad. Deze 4 km lange route biedt informatie over de biodiversiteit en cultuurhistorie van dit gebied. De spetters op de informatiepanelen nodigen uit tot interactie spreken de zintuigen aan en openen de ogen op een andere manier. 

Hekpanelen en andere panorama's…

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de uitgestrektheid en 'leegte' van het gebied. Informatiepanelen zijn geplaatst op bestaande hekken. En er is een loopbrug ontworpen waardoor de recreant net even een ander perspectief op het terrein krijgt. Vanaf dit hoogtepunt kan je de verlandingsstadia zien en legt Provincie Utrecht uit waarom de ingrijpende werkzaamheden nodig waren en welk resultaat beoogt wordt. Een timeline laat de ontwikkelingen van het landschap zien. En ook mag je het trilveen op voor wie dat druft.

Dit alles is gerealiseerd in samenwerking met Staatsbosbeheer. Zij beheren ook dit terrein.  

Waar kan je het beleven?

Zin om even heerlijk uit te waaien en meer van dit gebiedt te leren? Ga dan naar het: Startpunt van dit pad in Westbroek. Leuk voor jong en oud. Trek wel even je laarzen aan!