12-09-2022

Oplevering BertBos laarzenpad – Westbroek

Westbroek is een beleeftpad rijker. Samen met Staatsbosbeheer en de Provincie Utrecht is het BertBos laarzenpad gerealiseerd. Een 4 km lange beleefroute voor jong en oud.

Deze route laat je het landschap en de biodiversiteit beleven. En legt tegelijkertijd uit waarom dit grootschalig Natura 2000 project heeft plaats gevonden.