Lespakket Green Future Heroes

Leerlingen basisschool maken kennis met nieuw lesprogramma duurzame techniek: Green Future Heroes

Basisschool De Spits beet de spits af: zij zijn als eerste gestart met het nieuwe lesprogramma Green Future Heroes. Stichting Technotrend heeft dit weekvullende programma over duurzaamheid en techniek samen met Teatske de Jong en TOINK CREATIE ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool.

Leerlingen moeten vaak op jonge leeftijd al beslissen over hun toekomstige school- en profielkeuze. In dit programma wordt specifiek ingegaan op de beroepsmogelijkheden in de duurzaamheid en techniek. Enerzijds vanwege het belang van duurzame technische oplossingen voor de samenleving en anderzijds omdat er een groeiend tekort is aan geschoolde technici.

Een ‘Green Future Hero’ is iemand die zijn sporen heeft verdiend in de duurzame techniek en die aan de leerlingen laat zien hoe boeiend een technisch beroep is. In deze projectweek beleven leerlingen wat techniek inhoudt, wat je erin kunt doen (leren en werken) en hoe je ermee kunt bijdragen aan een duurzame samenleving.

Voor kinderen zijn rolmodellen belangrijk en daarom hebben TOINK CREATIE en Teatske de Jong voor dit lespakket ook een tentoonstelling ontwikkeld waarop verschillende Green Future Heroes staan.

Naast ProRail heeft TOINK CREATIE ook het ingenieursbureau Tauw geïnterviewd voor dit project. Reinier Molenaar van Tauw: “Het mooie aan Green Future Heroes is dat het kinderen op jonge leeftijd bewust maakt van het belang van techniek voor een duurzame leefomgeving. Het past naadloos bij onze missie: duurzame oplossingen voor een mooie, schone en veilige leefomgeving.” Bedrijven en organisaties die zelf ook een Green Future Hero in dienst hebben en graag meewerken aan het nieuwe programma, kunnen contact opnemen met Stichting Technotrend.

In de projectweek is ook een interview met één van deze technisch medewerkers in de klas opgenomen. Als echte junior journalisten interviewden, filmden en fotografeerden de leerlingen van De Spits een projectmanager van ProRail die zich met name toespitst op het realiseren van ecoducten. Samen maakten de leerlingen een eigen film of een nieuwsbrief met behulp van iPads. Zo raken ze meer geïnteresseerd in leren en werken in de techniek en bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Vrijdagmiddag 12 februari 2016 was de feestelijke afsluiting van deze eerste projectweek. Leerlingen van De Spits hebben de op iPads gemaakte nieuwsbrieven en films over leren en werken in de techniek aan hun ouders én aan de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk van Milieu en Duurzaamheid gepresenteerd.

Voor specifieke info zie: www.stichtingtechnotrend.nl