Placemaking

Placemaking bouwt op waarden, inspiratie en het potentieel van lokale gemeenschappen, met de intentie om publieke ruimten te creëren die de gezondheid, het geluk en welbevinden van haar gebruikers bevordert. Placemaking is gericht op het geven van meer gebruikswaarde aan plekken in de openbare ruimte.

Hoe transformeer je een publieke ruimte tot een levendige locatie, waar omwonende of recreanten van gaan genieten, ter bevoordering van de sociale dynamiek, middels interactie en verbinding?

De gebruikers zijn de sleutel tot succes. Het betrekken van de gebruikers is een integraal onderdeel van de methode en levert naast bruikbare uitgangspunten ook vrij vroeg in een project draagvlak op. Bij placemaking worden nieuwe plekken of bestaande ontmoetingsplekken vanuit van gebruiksfuncties ontwikkeld. Bezoekersplekken als attracties of musea zijn ingericht op geregisseerde bezoeken: de ruimte bepaalt wat je op ieder moment gaat doen. Dat werkt anders bij openbare ruimten, waar bezoeken veel vrijer zijn. Bij placemaking wordt een bezoek bepaald door faciliteren en programmeren: wat kun je op zo'n plek doen en wat is er speciaal georganiseerd om te doen?

De Toink methode:

De volgende stappen komen aan bod bij placemaking:

 
Ik kaart brengen van de locatie en komen tot een gedragen visie?
  • Middels observatie
  • Het houden van interviews 'toekomstige gebruikers' en evaluatie
  • Workshop
  • Bereiken van de gedeelde visie
De toetsstenen om te komen tot een super goede locatie:
  • Toegankelijkheid en zichtbaarheid
  • Comfortabel en uitnodigend
  • Gebruik en activiteiten
  • Sociale mogelijkheden