Inrichting recreatief park

Park Fort Geldersoord

Gemeente Westervoort – Buro Kloeg

Cultuurgeschiedenis weer zichtbaar en beleefbaar

Westervoort is in de loop der eeuwen geworden tot wat het nu is, door een samenspel van ligging, acties van inwoners, oorlogen, natuurrampen en allerlei andere omstandigheden. Dit verleden is nog steeds zichtbaar in gebouwen, landschap en wegen en wordt in verhalen, gebruiken en gewoonten doorgegeven aan volgende generaties inwoners. Dit erfgoed van het verleden geeft Westervoort zijn karakter en identiteit. Bovendien geeft het herkenning voor bewoners en verrast het bezoekers.
Het is daarom van groot belang om dit cultureel erfgoed te herkennen, te behouden en te versterken.

De gemeente Westervoort is gestart met de aanleg van het landschapspark, met elementen uit het verleden én het heden. De gemeente heeft de fortwallen opnieuw aangelegd en wil bezoekers de geschiedenis zelf laten beleven. Het fort is niet gekopieerd, maar is op een ‘moderne’ manier weer zichtbaar gemaakt. Er zijn paden aangelegd en op verschillende plaatsen in het park staan informatiepanelen. Het is een plek waar het erfgoed uit het verleden beleefd en ontdekt kan worden!

Karakters Roy en Roy nemen je mee terug in de tijd

Het verhaal van Fort Geldersoord wordt verteld door de vernuftelingen Roy en Roy, twee waterbouwkundige ingenieurs uit die tijd. Op speelse gevarieërde informatiepanelen en een grote ravelijntafel van cortenstaal wordt de geschiedenis per locatie uit de doeken gedaan.  Je kan ook naar de avonturen van Roy en Roy luisteren! Draaiend aan de audiopomp kan je het hoorspel van Roy en roy horen want zij zitten 'bomvol' verhalen!

Naast grote en kleine entrees is er een uitzichttoren, een ravelijntafel en een doorzichtpaneel. En er is ook een app gemaakt die te downloaden via appstore of playstore genaamd de Beleefroutes app.

Het project is gerealiseerd in samenwerking met Buro Kloeg die zorg draagde voor de projectleiding en realisatie.