30-08-2022

Nieuw product: De Getijdenwijzer

Hoe 'verleid' je recreanten rekening te houden met de benodigde rust van de wadvogels. Dat is een uitdaging waar de Vogelbescherming en It Frieske Gea voor staan bij de waddenkust. Samen met Smart constructions hebben we de getijdenwijzer ontwikkeld. Deze is 20 juli bij Westhoek geplaatst als pilot project. Metingen gaan het effect in beeld brengen.

BNNVARA over de getijdenwijzer.

De getijdenwijzer'  laat zien wanneer je wel of niet de kwelder en het wad kunt opgaan. Deze wijzer geeft de bezoeker life informatie of het hoog of laagwater is. Bij hoogwater wordt gevraagd de kwelder niet te betreden zodat de wadenvogels kunnen rusten op het dan beperkte oppervlak.

Lees ook meer bij Omrop Frieslân of Leeuwarder Courant

fotografie Rob Buiter